FAQ

تمامی محصولاتSFA به نحوی طراحی گردیده تا فاضلاب رابه خط فاضلاب شهری ،سپتیک تانک یاچاه خاکی منتقل کنند.
پیشهاد SFA استفاده ازPVC،CPVC ومس میباشد.
بسته به نوع پمپ ، لوله خروجی میتواندلوله22تا32میلی مترباشد(DN50 برای مدلSANICUBIC)
بسته به کشورشما،ممکن است لوله خروجی هوا(ونت)مورد نیاز باشد،دراین صورت ونت دستگاه به ونت اصلی ساختمان قفل میگردد.
تعمیر ونگهداری برای محصولات مامورد نیاز نمیباشد.هرچند پیشنهاد ما استفاده ازSFA Descaler به عنوان تمیز کننده و رسوب زدا عمل میباشد
تمامی محصولات ماهمراه باسیم اتصل به برق220/240 ولت عرضه میشوند.مدل SANICUBIC Classic/Pro نیازمند برق220/240ولت میباشد ومیبایست سیم کشی قوی (سخت) دارا باشد
پمپ له کن برای استفاده درمواقع دفع فاضلاب انسانی وکاغذ توالت طراحی گردیده است. پمپ خرد کن برای موارد دفع فاضلاب انسانی،کاغذتوالت،دستمال های بهداشتی نظیرمحصولات بهداشتی خانم هاطراحی گردیده است.
محصولاتSFA حداقل بین 10تا 15سال عمر مفید دارا میباشند. این محصولات برای تقریبا50.000 چرخه آزمایش گردیده اند. 10 * 365 استفاده درروز=3650 استفاده درسال. این آزمایش در50.000چرخه متوقف گردید درغیر این صورت عمرمحصولات بیشترمیباشد.
له کن ها تعمیرونگهداری خاصی نیازندارند، هرچند برای اطمینان ازسال هاعملکرد کامل توصیه میشود خردکن هامداوم پاکسازی و رسوب زدایی گردند.محصولات رسوب زدایی این شرکت برای ازبین بردن رسوبات طراحی گردیده به نحوی که آسیبی به قطعات داخلی دستگاه وارد نگردد.دوره های تمیزکاری دستگاه وابسته به میزان سختی آب میباشد.میتوان ازمحصولات باخاصیت اسیدی پایین استفاده نمود.زیرا محصولات با خاصیت اسیدی بالا ممکن است به قطعات داخلی دستگاه آسیب وارد آورند.
خالی کردن سیفون معمولا2-3شروع چرخه رااستارت میزند که هرکدام بین 1تا2ثانیه به طول می انجامد.اگر دستگاه مدت طولانی ترازقبل فعالیت کند ، این احتمال وجوددارد که لاستیک داخل دستگاه نیازمند تمیزکاری/ رسوب زدایی باشد.این فعالیت میتواند بااستفاده ازسرکه سفید یا رسوب زدایSFAانجام گیرد،برق دستگاه قطع گردد،2لیترمحصول داخل تانک دستگاه ریخته شود،چندساعت استفاده نگردد ،سپس روشن ومورد استفاده قرارگیرد.
این دستگاه ها ازسیفون های مرسوم پرصداترنمیباشند.میزان دسی بل تولیدی صدا وابسته به نصب میباشد. همچنین این میزان صدا بسته به نوع محصول وشرایط استفاده(اتاق سرویس،سایزوشکل قطعه) تغییر مینماید.هرچند مدل های جدید دارای کاهش 10 دسی بل نسبت به مدل های قدیمی ترمیباشند. همچنین بسیارحیاتی است که توصیه های نصب کاملا رعایت گردد،دراینصورت ازپخش صداولرزش جلوگیری میشود( عدم ارتباط دستگاه با دیوار درمدل های زمینی ،نصب صداگیر،فاصله های بست لوله هاو...) همچنین توصیه میگردد یک لایه صداگیر بین دستگاه وزمین ودیوارنصب گردد.
نیاز به تخریب نمیباشد.دستگاه به راحتی روی هرسطح تمام شده ای نصب میگردد.
دوش میتواند به راحتی به اکثر محصولات ما متصل شود. زیر دوشی میبایست حداق 6 اینچ بالاتر از سطح زمین قرارگیرد.البته پیشنهادما 8 اینچ میباشد.
لوله رابط برای استفاده درمدل های SANITOP,SANIPLUS,SANIPRO,SANIBEST طراحی گردیده است.این لوله یک سر با واشر پلاستیکی درداخل وسردیگر با پلاستیک سخت میباشد.سردارای واشر پلاستیکی برای اتصال به خروجی پشت توالت میباشد.(بدون نیاز به اتصال بست) وسردیگر با استفاده ازبست(گیره) به دستگاه متصل میگردد.
پمپ های فاضلاب خاکستری برای استفاده درموارد خروجی سینک ها،دوش،حمام،ماشین لباسشویی،ماشین ظرفشویی،سینک آشپزخانه و سینک رختشورخانه طراحی گردیده(به جز توالت)
لطفا درموارد مشکل پمپ ها با شرکتSFA تماس حاصل فرمائید.شرکت یامستقیمامشکل رارفع میکند یاازنزدیکترین پخش کننده به شمادرخواست میگردد نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.
توصیه میگردد برای تعمیروسرویس دستگاه ها،یک دریچه دسترسی درکناریاپشت دستگاه روی دیوارقرارگیرد.
شرکت SFA دو سال محصولات خودرا گارانتی مینماید.درصورت وارد شدن اشیاءخارجی به داخل دستگاه گارانتی باطل میگردد.وارد شدن،ضدیخ ماشین،حل کننده رنگ،اسید،کیسه های پلاستیکی،فلز،مواد پلاستیکی،چوب یا هرچیز مشابه که صدمه به دستگاه وارد آورد یاباعث خوردگی دستگاه گردد گارانتی راباطل میسازد.موتورها درکارخانه روغن کاری شده وبرای کل مدت عمردستگاه آب بند گردیده اند.خارج کردن روغن ازموتورنیز باعث باطل شدن گارانتی میشود.
درصورت عدم حضورنمایندگی پخش محصولات SFA درکشورشما،قطعات میتواند به صورت مستقیم ازSFA سفارش داده شود.