معرفی سیتم خردکن - تبدیل هر ضا به یک حمام

پمپ خردکن چیست؟

در سال 1958 شرکت SFA پمپ خرد کن را اختراع نمودکه باعث گردید سایز لوله خروجی فاضلاب کاهش یابد

با استفاده از SFA میتوانید خروجی های DN22, 28 ,32 را استفاده نمایید. با این دستگاه ها نیازی به استفاده از DN100 نمی باشد

پمپهای فرانسوی ما قابلیت دفع فاضلاب تا 110 متر افقی و 11 متر عمودی را دارا می باشند

چرا از پمپ خردکن استفاده شود؟

با استفاده از SFA نیازی به کندن زمین نمی باشد و در نتیجه هزینه ها به شدت کاهش می یابد

دیگر محدود به عدم حضور دفع ثقلی، فاصله تا لوله اصلی و یا ساختار ساختمان نمی باشید

کف ها، دیوارها و ساختار اصلی ساختمان دست نخورده باقی می ماند و زمان و هزینه ها به شدت کاهش می یابد

با استفاده از SFA شما تصمیم میگیرید حمام کجا قرار گیرد

نصب توالت بدون حضور لوله فاضلاب در نزدیکی

چالش

تبدیل دفتر به توالت و ایستگاه پرستاری بدون حضور لوله جمع آوری فاضلاب در نزدیکی

راهکار

پمپ Saniflo در پشت هر توالت نصب گردید تا فاضلاب را به خط اصلی منتقل نماید
این پمپ میتواند تا 5 متر عمودی و یا 100 متر افقی پمپ نماید
همچنین با استفاده از سیستم خردکن موجود در این پمپ لوله های خروجی به سایز کوچکتر تغییر یافت

مشخصات محصول Saniflo

برای راهکارهای بیشتر

آیا نیازمند اطلاعات بیشتر می باشید؟ لطفاً با ما تماس حاصل فرمایید