جستجو برای محصول مناسب یک اتاق

خط محصولات

برای

یک واحد خارجی له کن کن می باشد که پشت خروجی اصلی توالت نصب می گردد. با توجه به تفاوت در هر کدام از نصب ها و مدل های مختلف از محصولات موجود می باشد. برخی مدل ها پشت دیوار نصب می گردد. برخی مدل ها با توالت های استاندارد استفاده می گردد و برخی توالت های SFA را نیاز داردخاصیت پمپ کردن دستگاه ها این امکان را به کاربر می دهد تا یک سرویس کامل را در هر نقطه ای نصب نماید، از زیر زمین تا آخرین طبقه

نمونه محصول برای این خط

Saniaccess 3

نصل جدید پمپ های خردکن دسترسی آسان

Saniaccess 3

لیست کامل محصولات