پمپ های فاضلاب خاکستری SFA

پمپ فاضلاب خاکستری چیست؟

فاضلاب خاکستری از پروسه های کلی خانگی و اداری نظیر شستشو و استحمام تولید میگردد. پمپ های فاضلاب خاکستری  SFA پاسخگوی بسیاری از نیاز های فاضلاب خاکستری می باشد (سرد، گرم و آغشته به صابون)

پمپ های فاضلاب خاکستری SFA این امکان را به کاربر میدهد تا تجهیزات بیشتری نظیر آشپزخانه، رختشورخانه و حتی دوش را (به غیر از توالت) در هر نقطه ای نصب نماید

با استفاده از قابلیت دفع فاضلاب بدون استفاده از روش سنتی ثقلی نیازی به عملیات عمرانی  پیچیده نمیباشد